Yapılan İşler:

Yürüyen aksam revizyonu

Öndisk kiti montajı

Kapı kilit menteşe revizyonu